Ώρες Συνάντησης
Ώρες Συνάντησης

Ώρες Συνάντησης

Κατηχητικά

Δημοτικού Σάββατο 4.00 μ.μ

Αγοριών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Γυμνασίου Σάββατο 5.30 μ.μ

Αγοριών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Κοριτσιών Λυκείου Σάββατο 5.30 μ.μ

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Προσωρινά λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων, ο κύκλος μας έχει ενταχθεί στον εσπερινό του Σαββάτου, ως εσπερινή ομιλία.