Η νοερά προσευχή
Η νοερά προσευχή

Η νοερά προσευχή

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με


Και ποια είναι η προσευχή αυτή; Γιατί δεν μοιάζει με τις άλλες γνωστές προσευχές και τα ωραιότατα λατρευτικά, δοξαστικά, ικετευτικά και υμνολογικά κείμενα της Εκκλησίας; Διότι είναι η πεμπτουσία όλων αυτών των προσευχών, σε μια τελείως λιτή διατύπωση, εύκολη, εύχρηστη, αλλά και ουσιαστική και αγιαστική, αφού ο τρόπος με τον οποίο ασκείται, γίνεται όχι (μόνο) με τα χείλη, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, μέσα στην καρδιά του βαπτισμένου ανθρώπου, όπου κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Εκεί συγκεντρώνεται ο νους, απαρνούμενος τον κόσμο και συγκεντρούμενος μέσα στο φυσικό του κατοικητήριο (την καρδιά) και εκεί εννώνεται με τον Θεό, επικαλούμενος νοερά, αφάνταστα, ασχημάτιστα, αχρωμάτιστα, αδιάλειπτα, το πανίσχυρο και ζωοπάροχο όνομα του Ιησού Χριστού.

Γέροντας Εφραίμ ο Φιλοθεΐτης


Ζητεῖτε καί βοᾶτε ἀπό πρωΐ ἕως ἑσπέρας, εἰ δυνατόν καί ὅλην τήν νύκτα τό Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς. Παρακαλῶ οὖν ἡμᾶς βιάσασθε τόν νοῦν ἡμῶν εἰς τοῦτο τό ἔργον ἕως θανάτου. Παρακαλῶ οὖν ἡμᾶς τόν κανόνα ταύτης τῆς προσευχῆς μηδέποτε καταπαύσητε, ἀλλ’ εἴτε ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε ὁδεύετε εἴτε τί ποιεῖτε ἀδιαλείπτως κράζετε Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον ἡμᾶς, ἵνα αὕτη ἡ μνήμη τοῦ ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐρεθίσῃ πρός πόλεμον τόν ἐχθρόν.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


Να λέγεις παιδί μου την ευχή, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», ημέρα και νύχτα συνέχεια. Η ευχή θα τα φέρει όλα. Η ευχή περιέχει τα πάντα, περικλείει τα πάντα, αίτηση, παράκληση, πίστη, ομολογία, θεολογία κ.λπ. Η ευχή να λέγεται χωρίς διακοπή. Η ευχή θα φέρει ολίγον κατ’ ολίγον ειρήνη, γλυκύτητα, χαρά, δάκρυα. Η ειρήνη και η γλυκύτης θα φέρουν περισσότερον ευχή, και η ευχή κατόπιν, περισσοτέραν ειρήνη και γλυκύτητα κ.λπ. Θα έρθει στιγμή, που αν θα σταματάς την ευχή, θα αισθάνεσαι άσχημα. Οιανδήποτε εργασία κι αν κάνεις, λέγε την ευχή. Ενίοτε δυσκολεύεσαι να λέγεις την ευχή ταυτοχρόνως εις την εργασία σου. Θα έρθει όμως καιρός, όπου ενώ θα κάνεις οιανδήποτε εργασία, ενώ θα έχεις οιανδήποτε απασχόληση, θα λέγεις ταυτοχρόνως και την ευχή. Θα λέγεται μόνη της η ευχή. Τρόπον τινά, σαν να έχεις δύο εγκεφάλους. Ο ένας θα λέγει την ευχήν, και ο άλλος θα εκτελεί οιανδήποτε εργασία, οιανδήποτε απασχόληση.

Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης


Η ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» μπορεί να λέγεται είτε με το κομποσχοίνι είτε και χωρίς κομποσχοίνι. Μπορεί, επίσης, να λέγεται δυνατά ή ψιθυριστά ή νοερά. Όταν κουρασθείς να προσεύχεσαι νοερά και με την καρδιά, μπορείς να λες και με το στόμα και προφορικά τόσο την ευχή «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», όπως λέγουν οι Πατέρες, όσο και τις άλλες προσευχές που θα θελήσεις. Φρόντιζε όμως και να συμμαζεύεις τον νου σου τότε για να προσέχεις στα λόγια της προσευχής.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Αρχιμ. Αθανασίου Αναστασίου, “Η μονολόγιστη ευχή του Ιησού”