Δωδεκαήμερο 2021-2022
Δωδεκαήμερο 2021-2022

Δωδεκαήμερο 2021-2022

Κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων
Κάλαντα στην αυλή της Μητρόπολης και στο Νοσοκομείο Κιλκίς
Αγιογραφία
Βραδιές πρωταθλημάτων, χειροτεχνιών και κινηματογράφου