Δραστηριότητες Δωδεκαημέρου Κατηχητικών Σχολείων
Δραστηριότητες Δωδεκαημέρου Κατηχητικών Σχολείων

Δραστηριότητες Δωδεκαημέρου Κατηχητικών Σχολείων

Δραστηριότητες Δωδεκαημέρου Κατηχητικών Σχολείων

Κάλαντα Χριστουγέννων σε οικογένειες


Κάλαντα Χριστουγέννων στο νοσοκομείο του Κιλκίς


Βραδιά κινηματογράφου στην ενοριακή εστία


Κάλαντα πρωτοχρονιάς στο γηροκομείο του Κιλκίς


Βραδιά “Chat and Tea” με τον πατέρα Δημήτριο στην ενοριακή εστία