Η χορωδία του κατηχητικού μας στην εκδήλωση “Ωδές ανθρώπων, ψαλμοί αγίων”
Η χορωδία του κατηχητικού μας στην εκδήλωση “Ωδές ανθρώπων, ψαλμοί αγίων”

Η χορωδία του κατηχητικού μας στην εκδήλωση “Ωδές ανθρώπων, ψαλμοί αγίων”

Η χορωδία του κατηχητικού μας στην εκδήλωση “Ωδές ανθρώπων, ψαλμοί αγίων”