Ώρες κατηχητικών συνάξεων
Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Κατηχητικά

Τα κατηχητικά θα ξεκινήσουν ξανά τον Σεπτέμβριο

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Οι κύκλοι θα ξεκινήσουν ξανά με τη νέα κατηχητική χρονιά, τον Σεπτέμβριο