Ώρες κατηχητικών συνάξεων
Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Κατηχητικά

Α’, Β’ & Γ’ Δημοτικού: Κυριακή μετά την Εκκλησία

Δ’, Ε’ & Στ’ Δημοτικού: Σάββατο 16:00 – 17:00

Γυμνάσιο – Λύκειο: Σάββατο 17:30 – 18:30

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Οι κύκλοι σταματούν στις 26/5/2023 και θα ξεκινήσουν ξανά τον Οκτώβριο


Για το κείμενο μελέτης πατήστε εδώ