Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς
Αναγνώσματα Κυριακής

Αναγνώσματα Κυριακής

Αγιογραφικά Αναγνώσματα

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

«Ταῦτα δέ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ».

Αποστολικό Ανάγνωσμα

Το Αποστολικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται από τις Πράξεις των Αποστόλων ή από τις δεκατέσσερις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή από τις επτά Καθολικές Επιστολές.