Ώρες κατηχητικών συνάξεων
Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Ώρες κατηχητικών συνάξεων

Κατηχητικά

Τα κατηχητικά σταματούν για τους θερινούς μήνες και θα αρχίσουν ξανά τον Σεπτέμβριο.

Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Κύκλοι Μελέτης Αγίας Γραφής

Ο κύκλος σταματά για τους θερινούς μήνες και θα αρχίσει ξανά με τη νέα κατηχητική χρονιά, τον Σεπτέμβριο.