Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κιλκίς
Αναγνώσματα Κυριακής


Αγιογραφικά Αναγνώσματα


Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

«Ταῦτα δέ γέγραπται ἵνα πιστεύσητε ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ, καί ἵνα πιστεύοντες ζωήν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ».

Αποστολικό Ανάγνωσμα

Το Αποστολικό ανάγνωσμα στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται από τις Πράξεις των Αποστόλων ή από τις δεκατέσσερις Επιστολές του Αποστόλου Παύλου ή από τις επτά Καθολικές Επιστολές.

Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.

ΔΕΥΤ. Η΄ 3 ΚΑΙ ΜΑΤΘ. Δ΄4

Άγιος Ιωάννης ο Χσυσόστομος

Ἀδύνατον, ἀδύνατον σωθῆναι ἄνευ τῆς τῶν θείων Γραφῶν ἀναγνώσεως

Μέγας Βασίλειος

Οδηγός μας στην εδώ ζωή είναι η Αγία Γραφή